Djupgående kännedom om apparater av skilda  konstruktioner och fabrikat

AXBERGS INGENJÖRSBYRÅ AB erbjuder:

 • förebyggande och avhjälpande underhåll på kopplare:
  • oljeminimumbrytare
  • tryckluftbrytare
  • SF6-gasbrytare
  • vacuumbrytare
  • magnetbrytare
  • lastfrånskiljare
  • frånskiljare
  • lågspänningskopplare

  Hög-, mellan- och lågspänning. Från högsta spänning till lågspänning. Högeffektbrytare, högströmsbrytare och normalbrytare. Vi har kunskapen, materielet och kontakterna.

 • kontroll och underhåll på transformatorer:
  • oljeprov, gasanalys;
  • oljeregenerering och inhibitortillsättning
  • lindningskopplarservice
  • tillståndskontroll och kontroll av vakter
 • reläskydd och kontrollanläggningar:
  • konstruktioner, beräkningar, leverans, montage och driftsättning
  • reläprov
 • batterier och LS-system:
  • konstruktioner, beräkningar, leverans, montage och driftsättning
  • kapacitetsprov och annan tillsyn
  • kontroll av spännings- och belastningsvariationer
 • leveransprov och driftsättning
 • störningsanalys
 • termografering

Kontakta oss

SPECIALISTER MATERIEL UTRUSTNING