Konstruktion - Dokumentation

1-linjeschemor, översiktsschemor, och kretsschemor skall stämma!
Dokumentation och beskrivningar skall vara lättförståeliga.

En bra anläggning börjar med bra planering och bra konstruktion.

Vi har erfarenhet med bästa kvalitetssäkring på elkonstruktioner.

AXBERGS INGENJÖRSBYRÅ AB:

  • konstruerar kontrollanläggningar och elinstallationer
  • uppdaterar schemor med CAD i dwg eller dxf format
  • scannar ritningar och dokument
  • upprättar förläggningsritningar och kabellistor på datamedie
  • gör förbindningsschemor och apparatlistor lätta att uppdatera
  • gör stigarschemor.

Vår kombination av förbindnings- och kretsschema uppskattas där felsökning måste gå snabbt och säkert som på sjukhus och inom processindustri. Även Du är värd denna standard!

Kontakta oss

INNOVATION ERFARENHET MEDEL