Axbergs Ingenjörsbyrå AB - ELREVISION
Box 3495
Porsvägen 28
S-165 24 HÄSSELBY
Tel 08-739 09 20
Fax 08-739 32 08
E-post elrevision@axberg.se
 
Organisationsnummer:
 
556222-9905
 
Företaget grundat:
 
1982
 
Aktiekapital:
 
100.000 kronor
 
Bank:
 
Östgöta Enskilda Bank
 
Revisor:
 
Deloitte & Touche
Hans Gustafsson
Box 10152
121 26 STOCKHOLM
 
Dotterföretag, intressen:
 
Inga ekonomiska bindningar
 
Huvudverksamhet: Heltäckande stöd i högspänningsfrågor:
  • analys
  • beräkningar
  • driftsättning
  • fu / au ställverksutrustning
  • konstruktion
  • leveranskontroll
  • montage
  • offertberedning
  • reläfrågor
  • selektivplan

TALA MED OSS OM HÖGSPÄNNING